Ba lỗ kẻ

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:

Màu sắc:

Giá bán:

  • Size: 12 -18m, 18 -24m, 2 - 3y
  • Giá bán: 110,000/1 bộ
  • Chất liệu: