Bộ ba lỗ kẻ vuông

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:

Màu sắc:

Giá bán:

  • Size: 6 - 9m, 9 - 12m
  • Giá bán: 100,000/1 bộ
  • Chất liệu: